• Volg ons op:

OMSCHAKELEN 2018-2022

OMSCHAKELEN NAAR VOLHOUDBARE LANDBOUW

Ons omschakelingsproces naar volhoudbare en biologische landbouw startte in het najaar van 2017. Op één van de eerste Voedselfamilies Zuid-Holland bijeenkomsten die BI-JOVIRA eigenaar Cornelis Mosselman toentertijd bezocht, sprak hij hoog in een imposant flatgebouw aan de Rotterdamse haven: ‘We gaan het gewoon doen.’ Niet wetende wat dit inhield.

Gerealiseerd

 • Intussen nam BI-JOVIRA concrete stappen en realiseerden we de volgende zaken:
  • Een aantal percelen landbouwgrond (die niet vlakbij onze boerderij lagen) afgestoten. Hierdoor kunnen we overzichtelijker en efficiënter werken. Bovendien verschaft het ons financiële ruimte om het rigoureus anders te doen.
  • Overige gronden landbouwkundig volledig op orde gebracht.
  • Leveringsrechten van de suikerbieten verkocht.
  • Begonnen met de omschakeling naar biologisch telen.
  • Omschakelen naar akkers met permanente rijpaden. Het is ons streven om alle bewerkingen uit te voeren vanaf deze rijpaden. Qua oogsten ligt hier een behoorlijke uitdaging. Maar, het begin is er, want voor zover ons bekend oogst BI-JOVIRA als eerste gras en klaver vanaf vaste, smalle rijpaden.

Nog te realiseren

 • 2019
  • Marktonderzoek verrichten binnen de food- en horecabranche naar de landbouwproducten waar vraag naar is, zodat BI-JOVIRA aansluit op de behoefte vanuit de markt.
  • De resultaten van het marktonderzoek afstemmen op wat teelttechnisch mogelijk is op onze boerderij.
  • Het concreet uitwerken van ons strokenteelt-plan. Zo moeten we bijvoorbeeld nog heel wat uitdokteren wat de mechanisatie betreft.
 • 2020
  • Starten met strokenteelt op 15 hectare. Dit betekent dat we de gewassen door elkaar heen verbouwen in smalle stroken van 3 meter breed. De stroken zullen we alleen bewerken vanaf de permanente rijpaden, die 10% van de oppervlakte vormen.
  • In onze ogen is strokenteelt op dit moment het best haalbare. Een investering in een voedselbos heeft een lange terugverdientijd en is daarom op dit moment een brug te ver.
 • 2021
  • In dit seizoen hopen we 36 hectare biologische strokenteelt te hebben.
  • Na de eerste oogsten willen we ons oriënteren op een passende bewaring voor de kisten met producten.
  • Zeer waarschijnlijk is het interessant om te investeren in bewerkingsmogelijkheden voor onze producten, zodat ze ‘klantvriendelijker’ zijn.

Onze bevindingen
We hebben het roer in onze ogen al rigoureus omgegooid. Eigenaar Cornelis Mosselman hierover: ‘Ik vind dat we niet alleen maar moeten praten, maar gewoon moeten gaan doen wat nu reeds in de praktijk haalbaar is. Vandaaruit kun je het systeem verder gaan ontwikkelen. En goed voorbeeld doet goed volgen.
De opzet van mijn bedrijf leent zich qua verkaveling ideaal voor strokenteelt, daarom maakten we die keuze. Daarnaast bieden de 2 rustjaren voor de omschakeling naar biologisch een uitgelezen mogelijkheid om het bouwplan helemaal anders in te richten. Het was nu of nooit.
We ervaren dat het op deze frisse manier bezig zijn met ons bedrijf heel enthousiasmerend werkt. Ondanks de toch onzekere toekomst.’

Meedenken?
Wilt u met ons meedenken inzake ons omschakelingsproces?
Bel (06 20 60 25 64) of mail (info@vooruitboeren.com) gerust.