• Volg ons op:

Visie

Ons akkerbouwbedrijf kreeg ‘dankzij’ schaalvergrotingen, steeds grotere machines, kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen te kampen met:

 • Bodemverdichting en een verminderde weerbaarheid van planten.
 • Moeilijk bewerkbare grond, waarin planten minder ruimte hebben om te groeien.
 • Een sterk teruglopende grondkwaliteit.
 • Een afnemende biodiversiteit.
 • Een eentonig landschap.

Eerlijk is eerlijk, uiteraard leverde het ook een grote hoeveelheid goede producten voor een lage prijs op. Echter, doorgaan op de huidige manier is op de lange termijn niet vol te houden. De bodem wordt kapotgemaakt en raakt uitgeput, waardoor het steeds meer zijn natuurlijke werking verliest. In deze steeds moeilijker bewerkbare grond hebben de gewassen steeds minder ruimte om te groeien en weerstand op te bouwen. Dit zal op de lange termijn de opbrengsten verminderen en de teeltrisico’s vergroten. Dit kunnen we ons niet permitteren, omdat de marges nu reeds amper in verhouding staan tot de risico’s…

Het roer moet écht om.
Het is pure noodzaak.
Het zal niet eenvoudig zijn, maar BI-JOVIRA wil vooruitboeren!

Doelen
We hebben de ambitie om binnen 5 jaar (van 2018 t/m 2022) van een regulier akkerbouwbedrijf één van de duurzaamste vollegrondsgroentebedrijven van Nederland te worden. Onze doelen zijn:

 • Een bodem in topconditie.
 • Een aantrekkelijk, afwisselend landschap.
 • Op een natuurlijke manier ziekten en plagen beheersen.
 • Veel leven onder de grond, op de grond en in de lucht.
 • Verbouwen van smaakvolle landbouwproducten.
 • Niet alleen voor de koning betaalbare productprijzen.
 • Zo kort mogelijke kringlopen.
 • Een bedrijf waar de volgende generatie mee verder kan.

Hoe?

 • Biologisch
  We gebruiken geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen meer. Op deze manier bieden we volop ruimte aan het bodemleven.
 • Permanente rijpaden
  Daarnaast geloven we dat we het bodemleven letterlijk meer ruimte geven door niet meer met zware machines op onze akkers te rijden. We berijden nog slechts 10% van de grond.
 • Strokenteelt
  Tussen deze rijpaden zullen we veel verschillende gewassen telen. Op zeven smalle stroken van 3 meter breed, komen dan zeven verschillende gewassen. 
 • Minimale grondbewerking
  Door de grond zo min mogelijk te bewerken, verstoren we het bodemleven minimaal.

Deze drie teeltmaatregelen versterken elkaar en maken BI-JOVIRA uniek en vooruitstrevend.

We zoeken naar korte afzetketens, zodat wij weten wie onze producten nuttigen en consumenten weten dat wij hun voedsel (op een duurzame wijze) verbouwen. Daarnaast proberen we nu reeds door middel van fermenteren, afvalstromen in de omgeving om te zetten in hoogwaardige meststof (Bokashi).

Als deze stappen met succes gezet zijn, willen we graag blijven ontwikkelen in duurzaamheid. 

Onze drijfveer
De diepere drijfveer achter onze visie is dat wij onze persoonlijke verantwoordelijkheid willen nemen, door met de kennis van nu, zo goed mogelijk zorg te dragen voor hetgeen (het landbouwbedrijf én de aarde) door God aan ons toevertrouwd is.

Huidige stand van zaken
Benieuwd naar de huidige stand van zaken in ons omschakelingsproces?
Zo ja, klik dan hier voor het omschakelingsproces of klik hier voor onze partners.