• Volg ons op:

Visie

In 2018 kozen we voor biologische regeneratieve landbouw, omdat ons akkerbouwbedrijf ‘dankzij’ schaalvergrotingen, steeds grotere machines, kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen te kampen kreeg met:

 • Bodemverdichting en een verminderde weerbaarheid van planten.
 • Een matig functionerende bodembiologie.
 • Moeilijk bewerkbare grond.
 • Een afnemende biodiversiteit.
 • Een eentonig landschap.

Eerlijk is eerlijk, uiteraard leverde het ook een grote hoeveelheid voor het oog goede producten voor een lage prijs op. 

Risico’s voor boeren
Toch was doorgaan op deze manier in onze ogen op de lange termijn niet vol te houden. De bodem werd op deze manier zo kapotgemaakt en raakte uitgeput, waardoor het steeds meer zijn natuurlijke werking verloor. In deze steeds moeilijker bewerkbare grond kregen onze gewassen steeds minder ruimte om te groeien en weerstand op te bouwen. We wisten dat dit op de lange termijn onze opbrengsten zou verminderen en de teeltrisico’s zou vergroten. 
Dit konden wij (en naar onze mening ook alle andere boeren) onszelf niet permitteren, omdat de marges in 2018 al amper in verhouding stonden tot de risico’s. 
Daarnaast is er de trend dat boeren vanuit de maatschappij steeds vaker regels opgelegd krijgen die kostprijsverhogend werken, maar waarbij deze extra kosten vervolgens niet vanuit de markt/maatschappij/consumenten betaald worden. 
Door al deze ontwikkelen ebt het perspectief voor de boeren steeds meer weg. Boeren mogen steeds vaker zelf de risico’s dragen.

In 2018 besloten we daarom dat het roer om moest.
BI-JOVIRA wil(de) vooruitboeren!
We kozen voor biologische regeneratieve landbouw.
Deze landbouwmethode is volgens ons namelijk een belangrijk deel van de oplossing voor veel maatschappelijke vraagstukken. Zo belanden er met deze landbouwmethode geen chemische bestrijdingsmiddelen in het grondwater, spoelen er veel minder meststoffen uit en is er geen sprake van bodemverdichting.

Warm hart voor Nederlandse landbouwtransitie
Toen we destijds het roer omgooiden, wisten we dat dit gepaard zou gaan met hoge ontwikkelingskosten. Deze kosten accepteren we, omdat het ons niet alleen puur om BI-JOVIRA gaat, we koesteren namelijk een warm hart voor de transitie die de Nederlandse landbouw in onze ogen zal moeten maken. We geloven dat onze zoektocht van een veel groter belang is, dan louter ons eigen belang.

Doelen 2018-2023
In 2018 formuleerden we de volgende ambitie: binnen 6 jaar (van 2018 t/m 2023) van een regulier akkerbouwbedrijf één van de duurzaamste vollegrondsgroentebedrijven van Nederland worden. Onze doelen daarbij waren:

 • Een bodem in topconditie.
 • Een aantrekkelijk, afwisselend landschap.
 • Op een natuurlijke manier ziekten en plagen beheersen.
 • Veel leven onder de grond, op de grond en in de lucht.
 • Verbouwen van smaakvolle landbouwproducten.
 • Zo kort mogelijke kringlopen.
 • Een bedrijf waar de volgende generatie mee verder kan.

We wilden deze doelen als volgt bewerkstelligen:

 • Biologisch
  We gebruiken geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen meer. Op deze manier bieden we volop ruimte aan het bodemleven.
 • Permanente rijpaden
  Daarnaast geloven we dat we het bodemleven letterlijk meer ruimte geven door niet meer met zware machines op onze akkers te rijden. We berijden nog slechts 10% van de grond.
 • Strokenteelt
  Tussen deze rijpaden zullen we veel verschillende gewassen telen. Op zeven smalle stroken van 3 meter breed, komen dan zeven verschillende gewassen.
 • Minimale grondbewerking
  Door de grond zo min mogelijk te bewerken, verstoren we het bodemleven minimaal.

Deze teeltmaatregelen versterken elkaar en maken BI-JOVIRA uniek en vooruitstrevend.

Stand van zaken begin 2023
Begin 2023 zijn al deze in 2018 omschreven ambities, doelen en dromen van hierboven gerealiseerd. Dit is bemoedigend! 

Daarnaast bevestigen de volgende zaken, dat we de juiste keuze gemaakt hebben:

 • Het bodemleven op onze akkers is veel rijker.
 • De bodem trekt hierdoor veel meer vogels aan.
 • De planten zijn krachtiger dan voorheen (zo hadden wij in 2021 een zeer goede opbrengst bij de pompoenen, terwijl veel collega-landbouwers een matige oogst hadden vanwege het vochtige groeiseizoen).
 • Het aantal insecten is fors toegenomen.
 • Een verbeterde biodiversiteit.
 • We vonden afnemers die in ons verhaal geloven en graag met ons samenwerken.

Doelen 2023 en later
Tegelijkertijd ontdekten we dat de combinatie van teeltmaatregelen die wij doorvoerden slechts een goede basis vormt van wat in onze ogen een goede boerenpraktijk is. Op het regeneratieve vlak zijn we nog lang niet uitgeleerd en zullen we de komende jaren blijven door ontwikkelen.
Op bedrijfsniveau zullen we de natuur steeds meer gaan vermengen met landbouw. Het zal bij BI-JOVIRA niet puur en alleen om de voedselproductie draaien, natuur en voedselproductie kunnen ook samengaan. Sterker nog: ze hebben elkaar nodig, want met deze manier van boeren krijgen we een levendig bodemleven, vitale gewassen en een rijke natuur. Deze positieve effecten en onze biologische regeneratieve werkwijze in het algemeen willen we graag delen met anderen. 
Onze concrete doelen daarvoor zijn:

 • 10% van ons areaal bebouwen met een voedselbos bestaande uit meerjarige gewassen en/of bloemenranden.
 • Dit voedselbos combineren met een Tiny houses community, omdat we onze manier van boeren transparant willen delen en daarnaast de community als verrijking zien voor zowel ons bedrijf als voor ons privéleven.

Diepere drijfveer
Tot slot, achter de hierboven omschreven jaartallen en visie schuilt nog een diepere drijfveer: goed rentmeesterschap. Wij willen namelijk in het hier en nu onze persoonlijke verantwoordelijkheid nemen, door met de kennis van nu, zo goed mogelijk zorg te dragen voor hetgeen door God onze Schepper aan ons toevertrouwd is (het landbouwbedrijf én de aarde).