• Volg ons op:

Visie

Ons akkerbouwbedrijf kreeg ‘dankzij’ schaalvergrotingen, mechanisatie, kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen te kampen met:

 • Bodemverdichting en een verminderde weerbaarheid van planten.
 • Moeilijk bewerkbare grond, waarin planten moeizaam groeien.
 • Een sterk teruglopende grondkwaliteit.
 • Een afnemende biodiversiteit.
 • Een eentonig landschap.

Eerlijk is eerlijk, uiteraard leverde het ook een grote hoeveelheid goede producten voor een lage prijs op. Echter, doorgaan op de huidige manier is op de lange termijn niet vol te houden. De bodem wordt kapotgemaakt en raakt uitgeput, waardoor het steeds meer zijn natuurlijke werking verliest. In deze steeds moeilijker bewerkbare grond hebben de gewassen steeds minder ruimte om te groeien en weerstand op te bouwen. Dit zal op de lange termijn de opbrengsten verminderen en de teeltrisico’s vergroten. Dit kunnen we ons niet permitteren, omdat de marges nu reeds amper in verhouding staan tot de risico’s…

Het roer moet écht om.
Het is pure noodzaak.
Het zal niet eenvoudig zijn, maar BI-JOVIRA wil vooruitboeren!

Doelen
Binnen 5 jaar (van 2018 tot 2023) willen we omschakelen naar biologische akkerbouw, als één van de eerste grote stappen naar volhoudbare akkerbouw. Onze doelen voor na 2023 zijn:

 • Een bodem in topconditie.
 • Een aantrekkelijk afwisselend landschap, met verschillende gewassen in stroken.
 • Via deze strokenteelt op een natuurlijke manier ziekten en plagen beheersen.
 • Veel leven onder de grond, op de grond en in de lucht.
 • Verbouwen van mooie landbouwproducten.
 • Deze producten met een mooi en eerlijk verhaal verkopen.
 • Niet alleen voor de koning betaalbare productprijzen.
 • Ons akkerbouwbedrijf is geschikt voor een volgende generatie.
 • Volhoudbare landbouw blijven bedrijven, waarbij de blik gericht blijft op de lange termijn.

Hoe?
We geloven dat we een flinke stap vooruit zetten door niet met zware machines op onze akkers te rijden en door slechts 10% van de grond via permanente rijpaden te berijden. Tussen deze rijpaden zullen we de gewassen telen in stroken van 3 meter breed. Ook strooien we geen kunstmest en gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen. Op deze manier bieden we volop ruimte aan het bodemleven.

Verder zoeken we naar korte afzetketens, zodat wij weten wie onze producten nuttigen en consumenten weten dat wij hun voedsel (op een duurzame wijze) verbouwen.

Als deze stappen met succes gezet zijn, willen we graag verder ontwikkelen in duurzaamheid. Daarom zoeken we nu reeds naar de nieuwste technieken.

Onze drijfveer
De diepere drijfveer achter onze visie is dat wij onze persoonlijke verantwoordelijkheid willen nemen, door met de kennis van nu, zo goed mogelijk zorg te dragen voor hetgeen (het landbouwbedrijf én de aarde) door God aan ons toevertrouwd is.

Huidige stand van zaken
Benieuwd naar de huidige stand van zaken in ons omschakelingsproces?
Zo ja, klik dan hier voor het omschakelingsproces of klik hier voor onze partners.