• Volg ons op:

Partners

De achterliggende periode bouwde BI-JOVIRA een flink netwerk op. Het ingrijpende proces van gangbare naar een duurzame vorm van akkerbouw doen we dus niet alleen. Door onze nek uit te steken, nemen we ook veel risico. De manier waarop wij strokenteelt willen toepassen, is bijvoorbeeld nog nooit eerder gerealiseerd. Om het leergeld dat we daarvoor betalen binnen de perken te houden, maken we dankbaar gebruik van de kennis van anderen. Zoals van de pioniers die ons voorgingen, landbouwdeskundigen, gemeenten, provincies, Wageningen University & Research, et cetera.

Onderstaande samenwerkingspartners zijn we veel dank verschuldigd, daarom vermelden we ze met plezier op deze website! (Deze lijst zal overigens sterk groeien in de komende periode.)

Voedselfamilies Zuid-Holland

De Voedselfamilies Zuid-Holland is een open netwerk voor voedselinnovatie in Zuid-Holland. Gezamenlijk zoeken zij naar innovatieve oplossingen voor een duurzame voedselketen. Iedereen die zich hard wil maken voor gezond, duurzaam en betaalbaar eten is welkom. Dankzij dit netwerk heeft BI-JOVIRA in korte tijd een flink netwerk op kunnen bouwen, wat nog steeds groeiende is. De bijeenkomsten die regelmatig, op bijzondere locaties, gehouden worden zijn inspirerend en motiverend. Daarnaast hebben zij een aantal gespreksronden, concreet over mijn situatie, gefaciliteerd. Dit alles maakt dat ze een vermelding op deze pagina meer dan waard zijn.


Meer lezen over voedselfamilies Zuid-Holland klik hier.

Hogeschool InHolland

Samen met Hogeschool InHolland (Agri, Food & Life Sciences en Techniek, Ontwerpen en Informatica) wordt gewerkt aan de transitie van lineaire economie naar een circulaire economie op basis van natuur geïnspireerde processen. Het doel van deze samenwerking is technologie ontwikkelen die bijdraagt aan een duurzaam landbouwsysteem waar biodiversiteit, bodemgezondheid, gezonde voeding en een gezonde leefomgeving centraal staan.

Meer lezen over InHolland klik hier.